Fler sökande än förra året – trots färre program

Drygt 300 personer fler sökte i första hand till höstens program vid Högskolan Dalarna jämfört med förra året. Det motsvarar en ökning på 11 procent. Detta trots att Högskolan dragit ned antal utbildningar efter minskade anslag från regeringen.

Det totala antalet förstahandsansökningar till höstens kurser och program fram till sista ansökningsdatum den 16 april var i år 9 069, jämfört med förra årets 8 554. Den mest populära utbildningen är fortsatt sjuksköterskeprogrammet, men även socionomprogrammet, där Högskolan beviljades examensrätt tidigare i år, får höga söksiffror. Det nya magisterprogrammet i ekonomi har fått över 60 förstahandssökanden.

Antalet sökbara kurser och program minskade med 26 procent jämfört med hösten 2011 vid Högskolan Dalarna, men trots det ökar alltså antalet ansökningar.

– Ökningen är förstås glädjande, säger rektor Marita Hilliges. Vi har fått många fler ansökningar till flera tekniska utbildningar, bland annat programmet i datasäkerhet, men det är oroande att antalet ansökningar till lärarutbildningen minskar.

Antalet ansökningar till nätbaserade utbildningar överlag ökar dock. Antalet förstahandsansökningar till de totalt 13 olika utbildningsprogrammen som drivs nätbaserat ökade med 18 procent jämfört med hösten 2011.

– Högskolan Dalarna har en nationellt ledande ställning i nätutbildning i realtid med webbseminarier och föreläsningar. Nätbaserad utbildning ökar närheten mellan studenter och mellan studenter och lärare. Det är bra för kvaliteten och det uppskattar studenterna, säger Marita Hilliges.

En nedgång i antalet förstahandssökanden till kurser och kurspaket, där antalet ansökningar sjunkit med 12 procent jämfört med förra året, var väntad, med tanke på antalet erbjudna kurser har minskat med närmare en fjärdedel.

Även nationellt ökar antalet ansökningar till högre utbildning. Antalet sökande till höstterminen ökar i år för femte året i rad. Totalt har 357 893 sökt via webbanmälan till höstens program och kurser. Jämfört med 2011 är det en ökning med drygt 3 procent, enligt Verket för högskoleservice, VHS.

Flest förstahandsansökningar till program och kurspaket vid Högskolan Dalarna:

1. Sjuksköterskeprogrammet 331
2. Socionomprogrammet 202
3. Film- och TV-produktion 172
4. Ljud- och musikproduktionsprogrammet 172
5. Franska för nybörjare I 134
6. 3D CAD Grundläggande 130
7. Internationella relationer 92
8. Statsvetenskap I  86

För mer information, kontakta:

Andrew Casson, chef för utbildnings- och forskningskansliet
Telefon: 023-77 82 10
Mobiltel: 070-564 03 73
E-post: aca@du.se

 

 

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera