Föreläsningsdag om synen på sexualitet i olika åldrar

Högskolan Dalarna och RFSU Dalarna anordnar den 17 april en föreläsningsdag om sexualitet och samlevnad utifrån olika åldersperspektiv. Syftet med dagen är att fokusera på sexualitet och samlevnad hos barn samt den äldre generationen.

– Det är områden som inte diskuteras så ofta. Det är mycket fokus på fertil ålder och tonåringar, men sexualitet följer med hela livet. Vi vill uppmärksamma delar av livet som kommit i skymundan för den övriga debatten, säger Karin Andersdotter på RFSU Dalarna.

Barnmorskeprogrammet vid Högskolan Dalarna vill främja samarbete med ideella organisationer som RFSU för att bidra till god folkhälsa samt för att sprida kunskap om hur vi kan minimera risker och ohälsa inom kunskapsområdet sexualitet och samlevnad.

– På det här sättet kan studenter, yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn, medlemmar inom RFSU och övriga intresserade få ökad kunskap för att underlätta ett förebyggande folkhälsoarbete inom ett kunskapsområde som sällan diskuteras offentligt, säger Mari-Cristin Malm, Högskolan Dalarna.

Under dagen ges tre föreläsningar:

  • Christina Rogala, barnmorska och seniorrådgivare och Marianne Göthberg, terapeut och sexualrådgivare: ”Sexualitet och åldrande – attityder och fakta”
  • Maria Bergström, socionom och sakkunnig: ”Barns sexualitet”
  • Charles Åkerblom Roskvist, informatör: ”Oskuldsmyten”

Deltagande är avgiftsfritt och ingen föranmälan behövs


Tid: 17 april kl. 10-16

Plats: Campus Falun, Föreläsningsal 6

För mer information, kontakta:

Karin Andersdotter, RFSU Dalarna: 070-393 43 05
Mari-Cristin Malm, Högskolan Dalarna: 023-77 84 47

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera