Forskning om skolans demokratiuppdrag gav licentiatexamen

Hur gestaltar och hur talar lärare i grundskolan om demokrati och vilka demokratiska arbetsformer används? Detta har forskaren Anna Henriksson Persson sökt svar på. I sin avhandling vill hon bidra med kunskap om hur lärare konstruerar mening i, innebörd av och form åt skolans demokratiuppdrag.

Den 9 februari var det dags för henne att lägga fram sin licentiatuppsats för opponering vid Högskolan Dalarna, med titeln ”Demokratiuppdrag och demokratiska arbetsformer i grundskolans mellanår”.

I sin forskning har Anna Henriksson Persson gjort en studie i hur lärare förhåller sig till skolans uppdrag inom både fostran och utbildning inom demokratiområdet. Fokus riktas mot lärarnas erfarenhet och professionella överväganden som de gestaltas i deras tal och i deras SO-undervisningspraktik. Hon beskriver sex lärares arbetsvardag och hur de förhåller sig till, och konstruerar skolans demokratiuppdrag inom ramen för SO-undervisningen.

Sara Aldenmyr Irisdotter hälsade välkommen och öppnade seminariet genom att berätta om Skolnära, en forskarskola med forskning som sker i nära anknytning till skolans verksamhets. Det sker i samarbete med Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD). Hon hälsade även opponenten Christina Osbeck, från Göteborgs Universitet, välkommen.

Opponenten Christina Osbeck sammanfattade studien och dess resultat. Ett av resultaten är att lärare upplever demokratiuppdraget som diffust och gärna vill ha stöd i arbetet. När lärare beskriver meningen med demokratiska arbetsmetoder handlar det mycket om att etablera elevinflytande och arbetsmetoder, samarbete mellan elever och lärprocessen där elever gradvis ökar sin förmåga att få inflytande över sitt lärande.

På eftermiddagen erhöll Anna Henriksson Persson sin licentiatexamen.

För mer information kontakta: Anna Henriksson Persson, e-post apr@du.se

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera

Media

Media