Högskolan Dalarna beviljas forskarutbildning inom Hälsa och välfärd

Högskolan Dalarna har beviljats tillstånd att examinera doktorer inom området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. 

- Detta är ett flerårigt utvecklingsarbete och betydelsefullt för flera av Högskolans utbildningar. En möjlighet att eventuellt erövra forskarutbildningsrättigheter, som kopplar mot bristyrken som sjuksköterskor, gör att vi svarar upp mot en nationell angelägenhet för att möta framtida samhällsutmaningar. Utbildningens forskningsförankring och Högskolans kompetensförsörjning stärks nu när vi kan erbjuda studenterna en komplett studieväg från grundnivå till forskarnivå, säger prorektor Marie Klingberg Allvin vid Högskolan Dalarna.

Hälsa och välfärd är en etablerad forskningsprofil inom Högskolan, som i dag rymmer en stark vetenskaplig miljö med en väl utbyggd samverkan med regionala aktörer inom hälso- och välfärdssektorn. Handledning av doktorander pågår sedan många år.

- Trots en omfattande kunskapsproduktion så finns det ett gap mellan vad vi vet och vad vi gör inom hälsa och välfärd – säger professor och forskningsledare Anna Ehrenberg, som lett arbetet med ansökan om forskarutbildning.

- Det är ofta en utmaning för beslutsfattare, personal inom hälso- och välfärdssektorn eller allmänheten att orientera sig om vilka insatser som är säkrast och mest effektiva för att främja hälsa och välbefinnande samt förebygga och behandla ohälsa och sociala problem. För att aktuell kunskap ska användas behöver vi bli bättre på att kritiskt bedöma om verksamheten vilar på aktuell och kvalitetsgranskad kunskap och att ny kunskap kontinuerligt tas fram, värderas och implementeras, avslutar Anna Ehrenberg.

Området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik omfattar individens och samhällets insatser för att främja människors hälsa och sociala villkor, samt utveckling av hälso- och välfärdsarbete genom att ta fram kunskap i form av originalstudier, sammanställning och kritisk granskning av kunskap, implementering av evidensbaserad kunskap samt utvärdering av evidensbaserad praktik.

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera