Högskolan Dalarna erbjuder ingenjörspool för regionens företag

Högskolan Dalarna lanserar "Ingenjörspoolen" för företag i regionen som vill utveckla och/eller ha hjälp att lösa ett problem i sin verksamheten, samtidigt som ingenjörsstudenterna erbjuds verkliga och relevanta uppdrag under studietiden. 

I Dalarna finns runt 800 teknikföretag, både stora och små. Flera av dessa har uppgifter som behöver lösas men som av olika skäl inte blir utförda. 

- Ingenjörspoolen är ett bra utbyte mellan företag och ingenjörsstudenter. Företaget får hjälp genom att låta en student, med färsk kunskap, ge nya perspektiv och tillämpa sina kunskaper. Studenten får möjlighet till relevant praktik under studietiden och chans att knyta kontakter som de kan ha nytta av i framtiden, säger Patrick Kenger vid Högskolan Dalarna. 

Ingenjörspoolen är ett samarbete mellan företag och Högskolan Dalarna för att erbjuda företag att ta hjälp av en ingenjörsstudent inom teknikämnena bygg-, energi, maskin- och materialteknik samt industriell ekonomi.

En av samarbetspartnerna är Byggdialog Dalarna. 

– Det finns ett stort kompetensbehov i den bransch jag representerar, bygg- och fastighetsbranschen, säger Åke Persson, verksamhetsledare vid Byggdialog Dalarna. Jag tror att Ingenjörspoolen kan vara ännu ett verktyg, både på kort och på lång sikt, som hjälper till att fylla behovet av kompetens. Jag ser det här samarbetet som mycket positivt.

Uppdragen i ingenjörspoolen kan vara korta eller lite längre och gälla till exempel att utveckla en detalj, studera en process, eller att göra en analys. Under hela uppdraget följer och stödjer Ingenjörspoolens styrgrupp, ingenjörsstudenterna och företaget i arbetsprocessen. Vid avancerade uppdrag finns även lärare och forskare som ett stöd. 

För mer information kontakta Patrick Kenger, Högskolan Dalarna, 073- 270 16 86. 

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera

Media

Media