Högskolan Dalarna får sin första egna doktor

På fredag är det disputation på Högskolan Dalarna. Mengjie Han ska försvara sin avhandling i Tenoren i Borlänge. Det är många doktorander anställda vid Högskolan Dalarna som under åren fått ha sina disputationer i Dalarna, men det är första gången någon får doktorsexamen från Högskolan Dalarna.

– En milstolpe i Högskolans utveckling, ett bevis på att vi är ett fullvärdigt lärosäte. Vi har redan utvecklat utbildning från grund- till forskarnivå och kvalificerad forskning med stark doktorandmiljö. Nu visar Högskolan att vi kan ta ansvar för hela forskarutbildningen och dess kvalitet, säger Lars Petterson, dekan och ordförande i Högskolans forskarutbildningsnämnd.

Högskolan strävar efter att få möjlighet att bedriva egen forskarutbildning inom flera områden där forskningen är stark. Högskolan fick förra året sin första doktorsexamensrätt beviljad i mikrodataanalys. Mikrodataanalys är ett flervetenskapligt kunskapsområde som handlar om att samla in data, utnyttja insamlad statistik som med avancerade dataprocesser och statistikmetoder uttolkas för att få fram beslutsunderlag. Mikrodataanalys gör det möjligt att bättre tolka omvärlden vilket är avgörande för företagsutveckling och effektiv samhällsplanering. Ett exempel på detta är Mengjie Hans avhandling. Han har utvecklat modeller som bland annat gör det möjligt att avgöra hur samhällsservice ska lokaliseras i Dalarna för att göra den optimalt tillgänglig med tanke på fördelningen av befolkningen och vägnätet.

För mer information, kontakta:

Lars Pettersson, dekan och ordförande i Högskolans forskarutbildningsnämnd
lpe@du.se | 023-77 82 27, 070-515 82 27

Kenneth Carling, professor statistik
kca@du.se | 023-77 89 67

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera