Högskolan Dalarna föreslås flytta till Falun

Styrelsen för Högskolan Dalarna kommer på sitt möte på torsdag att ta ställning till ett förslag om samlokalisering till Falun. Utredningen ska allsidigt belysa förutsättningar och konsekvenser och ska vara klar i november 2016.

Att frågan kommer upp just nu beror på att den väckts i flera olika sammanhang inom högskolan på senare tid, både i Borlänge och i Falun.

– Ett viktigt argument som framförts är att Högskolan är för liten för att långsiktigt kunna bedriva attraktiva utbildningar på två orter. Både jag och Högskolans ledningsråd är av den uppfattning att Högskolan på flera sätt skulle stärkas inför framtiden av att komma samman och att det är rimligt och klokt att grundligt utreda det, säger Marita Hilliges rektor vid Högskolan Dalarna, som också är den som kommer presentera förslaget om en utredning för styrelsen.

– Genom att samla högskolans verksamhet i Falun vill vi skapa bättre förutsättningar för forskning och studier av hög kvalitet, säger Marita Hilliges.

Utredningen ska pågå under ett år och slutsatserna ska presenteras för styrelsen i november 2016. Utredningsgruppen ska bestå av personal och studenter och ha till uppgift att grundligt undersöka förutsättningar och konsekvenser av en samlokalisering. Högskolans personal och studenter ska ges goda möjligheter att bidra med underlag och synpunkter. Allt avrapporterat material ska vara offentligt och lätt tillgängligt.

– Jag har stor förståelse för att den här förändringen kan väcka både frågor och oro. Både jag och högskolans ledningsråd gör bedömningen att högskolan skulle stärkas inför framtiden av att komma samman och studentkåren har uttalat sitt stöd. I längden kommer hela regionen att gynnas av den här förändringen, säger Maria Hilliges. 

För mer information, kontakta gärna:
Ulrica Momqvist, informationschef Högskolan Dalarna, telefon 023-77 80 40, uli@du.se

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera