Hur påverkar det globala samhället vår identitet?

Vad betyder den globala närheten som Internet erbjuder för vårt identitetsskapande? Vilken effekt har ny kommunikationsteknik, och de konsumtionsmönster som den globala marknaden skapar? Under tre dagar träffas forskare för en internationell konferens vid Campus Falun för att diskutera liknande frågor.  

Konferensen Transcultural Identity Constructions in a Changing World samlar forskare inom litteratur, antropologi, sociologi och statsvetenskap med mera. Målet är att analysera hur den enskilda och kollektiva identiteten i olika geografiska områden omdefinieras utifrån den värld vi lever i, där människors avstånd till varandra och till marknader aldrig varit så litet som det är i dag.

Fokus ligger på relationen mellan kulturer, inte bara när det gäller isolering och konflikter, men också hur kulturer blandas och knyter an till varandra, säger Irene Gilsenan Nordin, professor i engelska och ledare för forskningsgruppen Litteratur, Identitet, Transkulturalitet vid Högskolan Dalarna.

Presentationerna under konferensen kommer att utforska hur individens identitet formas av dessa olika förhållanden och hur en mångfald kulturella influenser och integrationen av olika kulturella ursprung spelar en roll i vårt formande av kultur. Både när det gäller vilka vi är och hur identitet uttrycks i berättelser.

Totalt väntas runt 70 deltagare från 18 olika länder komma till konferensen. Bland huvudföreläsarna märks bland andra den haitisk-kanadesiske författaren och journalisten Dany Laferrière.

Forskningsgruppen Litteratur, Identitet, Transkulturalitet vid Högskolan Dalarna bedriver forskning primärt inom det litteraturvetenskapliga området och studerar skönlitterär produktion från ett antal olika länder, kulturer och epoker, ofta i ett jämförande perspektiv. Gemensamt inom gruppen är att skönlitteraturen betraktas som en konstform med särskild pregnans vad gäller förståelsen av problem som rör mänskliga relationer, samhällsstrukturer, kulturella möten och migration.

Transcultural Identity Constructions in a Changing World

Datum: 24 april

Plats: Campus Falun, Högskolan Dalarna

För mer information, kontakta:

Irene Gilsenan Nordin, professor engelska
ign@du.se | 072 -3028868

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera