Hur ska Sveriges regionala indelning se ut för att resurserna ska utnyttjas bäst för att ge medborgarna service?

Det är något som sysselsätter samhällsplanerare och politiker och som påverkar alla i samhället. 

Det är också ett exempel på en av de komplicerade frågeställningarna som Xiangli Meng har studerat med hjälp av operationsanalys, som handlar om att med matematiska modeller som ska stödja beslutsfattande. Analysen visar att regionala administrativa gränser leder till att offentliga tjänster inte placeras optimalt, vilket riskerar leda till sämre service och högre kostnader.

Ett annat problem som Xiangli studerat gäller att jämföra e-handelns och traditionell handels koldioxidutsläpp, där han konstaterat e-handeln medför betydligt mindre utsläpp.

Xiangli har använt operationsanalys till problemlösning, men han har också i hög grad arbetat med att utveckla metoderna. Ett problem vid operationsanalys är att de algoritmer används inte alltid ger bästa lösning, vilket riskerar leda till felaktiga slutsatser. Xiangli har utvecklat modeller för att testa lösningar på komplicerade problem och därmed gjort det möjligt att dra säkrare slutsatser.

Xiangli Meng disputerar torsdagen den 23 april 2014 kl. 10.00 vid Högskolan Dalarna, Clas Ohlsonsalen i Borlänge.

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera