Kraftig ökning i antalet sökande till Högskolan Dalarnas utbildningar

Antalet som i första hand söker sig till utbildningsprogram vid Högskolan Dalarna hösten 2013 ökar med 11% jämfört med förra året. Ökningen i riket är 9%. Starkast söktryck är det till sjuksköterskeprogrammet som är det femte mest sökta bland ett trettiotal utbildningar i Sverige. Söktrycket är också mycket högt till socionomprogrammet, och även medieproduktionsutbildningar, ekonomprogrammet och förskollärarprogrammet vid Högskolan har ett flertal förstahandssökanden per plats. Ett nytt magisterprogram i socialt arbete med barn och unga har ett femtiotal förstahandssökanden.

– Det är förstås roligt att så många söker sig till vår högskola i första hand, säger Andrew Casson, kanslichef på Högskolan. Men på grund av rejäla minskningar i utbildningsanslagen, kommer vi tyvärr inte att kunna erbjuda plats åt mer än hälften av de som sökt program hos oss.

– Ingenjörsprogrammen har lockat många fler sökanden i år, men där kan vi få plats med ännu fler. Även våra fristående kurser fortsätter att locka många sökanden trots att vi minskat antalet alternativ. Akademiska språkkurser i realtid på nätet är mycket populära – till en kurs i japanska har vi över 250 sökanden, till exempel.

Den utbildning där söktrycket ökat mest – nästan tredubblats – är förskollärarprogrammet, som från och med höstterminen går att läsa via nätet. De som vill läsa utbildningen på campus kommer dock att kunna göra det även i fortsättningen. Seminarierum har utrustats så att studenter på campus och på nätet kan delta samtidigt.

– Vi har nog en ganska flexibel utbildning jämfört med andra. De flesta vill ha möjligheten att bo kvar på hemorten, säger Mats Tegmark, utvecklingsledare för lärarutbildningen. Glädjande nog har söksiffrorna även till grundlärarprogrammet år 4-6 och ämneslärarprogrammet mot 7-9 och gymnasiet ökat något, även om det skulle behövas många fler sökanden till dessa inriktningar.

De fem mest sökta programmen på Högskolan Dalarna höstterminen 2013
(HT 2012 inom parentes)

  1. Sjuksköterskeprogrammet 1 680 ansökningar (+ 25%)

  2. Socionomprogrammet 1 054 (+ 24%)

  3. Förskollärarprogrammet 870 (+178%)

  4. Film- och TV-produktion 742 (+29%)

  5. Ekonomprogrammet 559 (+ 26%)

För mer information, kontakta:

Andrew Casson, chef för utbildnings- och forskningskansliet
aca@du.se | 070-564 03 73

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera