Lärarträff om digital teknik lockar allt fler

Lärare som tipsar andra lärare om nya användningsområden av digital teknik i skolan verkar vara ett framgångsrecept för att sprida idéer. Den 25 april anordnar Högskolan Dalarna för tredje gången ett Teachmeet. Träffarna har besökts av fler vid varje möte och trenden ser ut att hålla i sig.

– Vi har redan ett stort antal anmälda så vi får se om vi kan slå rekordet från förra året med ungefär hundra deltagare. Den här gången kommer vi att snabba upp bytena av presentationer för att fler ska kunna dela med sig av sina idéer, säger Eva-Lena Embretsen, som är samordnare för träffen.

Teachmeet-formatet innebär korta presentationer där lärare berättar hur de använt teknik för att förbättra lärandet. Det kan vara genom användandet av en speciell app till en smartphone eller läsplatta, en internetbaserad tjänst eller program till datorer, allt för att underlätta eller inspirera till lärande.

De lärare som inte har möjlighet att vara med fysiskt kan följa träffen via nätet på Högskolans webbplats. 

Tid: 25 april kl. 16.30-19.00

Plats: Mediehuset, Dalregementet

Teachmeet Mitt 3


Fakta TeachMeet

Ett TeachMeet är ett informellt möte mellan lärare. Syftet är att dela erfarenheter, uppfinningar och insikter när det gäller lärande med hjälp av teknik.

Ofta förekommande inslag under ett TeachMeet är mikro- eller nanopresentationer på sju respektive 2 minuter.

Mötesformen kommer ursprungligen från Skottland, där ett första TeachMeet hölls 2005.

För mer information, kontakta:

Eva-Lena Embretsen, Högskolan Dalarna
ele@du.se
| 073-461 39 12

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera