Målet är att förstå våra gener bättre

Xia Shen disputerar den 27 april. Han har i sin avhandling utvecklat och utvärderat statistiska metoder för olika typer av genetiska analyser.  

Hans forskning har två inriktningar, dels att försöka hitta de gener som kan förknippas med olika egenskaper, dels husdjursuppfödning. Inom detta område skulle den genetiska forskningen kunna leda till att det går att förutsäga olika egenskaper som jordbruket kan dra nytta av. Xia Shen har utvecklat mjukvarupaket för båda dessa forskningsinriktningar.

– Det viktigaste resultatet av mitt avhandlingsarbete är att ge nya insikter när det gäller modellering av genetisk variation, särskilt via modeller med slumpmässiga effekter. Målet med min forskning är att försöka förstå våra gener bättre. I själva verket vet vi ännu inte hur de bidrar till våra egenskaper, säger Xia Shen.

Läs mer om avhandlingen på du.se:

Nya statistiska metoder för att hitta generna bakom egenskaper

Information om disputationen:

Tid: 27 april 2012, kl. 13.15
Plats:
Uppsala universitet, C10:305, BMC, Husargatan 3, Uppsala
Avhandlingens titel: Novel Statistical Methods in Quantitative Genetics, Modeling Genetic Variance for Quantitative Trait Loci Mapping and Genomic Evaluation
Opponent: William G. Hill, professor emeritus i genetik, Edinburgh University
Huvudhandledare: Örjan Carlborg, professor i genetik, SLU
Biträdande handledare: Lars Rönnegård, universitetslektor i statistik, Högskolan Dalarna

För mer information om avhandlingen, kontakta:

Xia Shen
Mobil: 070 – 475 18 21    
E-post:
xsh@du.se

 

 

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera