Nu invigs supermikroskopet

Det kan analysera material på en miljondels millimeter när och ska ge Högskolan Dalarna samverkansfördelar och företag i regionen konkurrensfördelar. Den 6 november invigs Högskolan Dalarnas Augerelektronmikroskop, en investering på åtta miljoner kronor.

– Mikroskopet gör det materialtekniska laboratoriet vid Högskolan Dalarna unikt. Det kommer att lyfta utbildning och forskning och öka möjligheten till samarbete med andra lärosäten, men också bidra till att öka konkurrenskraften hos regionens stål- och verkstadsindustri, säger Marita Hilliges, rektor vid Högskolan Dalarna.

Augerelektronmikroskopet används för analyser av ytor och ytskikt på olika material. Mikroskopet gör att detaljer på nästintill atomnivå kan studeras på en yta. Dessutom kan man på ett välkontrollerat sätt avverka material från ytan vilket gör det möjligt att även analysera det som döljer sig under det yttersta ytskiktet. Detta gör tekniken mycket användbar för att exempelvis studera materials nedbrytning orsakad av korrosion och nötning.

Region Dalarna bidrar med fem miljoner till projektet KunskapsCentrum Material (KCM) – Högskolan Dalarna, där största delen av medlen utgörs av finansieringen av Augerelektronmikroskopet. Syftet med projektet är att vid Högskolan bygga upp kunskap kring Augeranalysteknikens användningsområden och erbjuda näringslivet möjlighet att utnyttja analystekniken i produkt- och processutveckling, och på så sätt få ökad konkurrenskraft.

– Tanken är att det nya mikroskopet ska utgöra en för regionens företag attraktiv kompetens- och laboratorieresurs inom materialområdet, ett område som berör ett stort antal regionala företag, säger Region Dalarnas ordförande Leif Nilsson.

Ett av dessa företag är Materiex, ett tremannaföretag som hyr rum i Högskolans lokaler i Borlänge och redan använder mikroskopet löpande, bland annat för att säkra renhet i biologiska implantat.

– Vi har ungefär 100 uppdrag om året där vi använder oss av ytanalys med hjälp av mikroskopet. Man kan säga att det är tre personer som lever på det, halva inkomsten i företaget kommer från ytanalys, säger ägaren Magnus Hellsing.

Under eftermiddagen erbjuds företag och organisationer rundvisning i lokalerna då materiallabbet håller öppet hus för att visa vilka möjligheter som finns för att samarbeta med Högskolan Dalarna.

Augerelektronmikroskopet kostar åtta miljoner och är, förutom ett liknande vid Chalmers i Göteborg, det enda i sitt slag i Sverige. Finansieringen har skett med medel från Region Dalarna och Högskolan Dalarna, Ljungbergsfonden som bidragit med en miljon och företagen SSAB, Sandvik, Uddeholms, Atlas Copco Secoroc, Primateria, Materiex och SNA Europé som bidragit med drygt 1,5 miljoner kronor.

Tid: 6 november, kl. 10-12 (invigningsceremoni kl. 10.45)

Plats: Högskolan Dalarna, Campus Borlänge

Program bifogas

För mer information, kontakta:

Mikael Olsson, professor materialvetenskap Högskolan Dalarna
mol@du.se | 073-334 11 66


Magnus Hellsing, VD på Materiex AB, visar ett titanimplantat som kan användas för att fästa tandproteser. Med hjälp av mikroskopet kan ytan på implantaten analyseras för att se att de är absolut rena.

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar