Ny satsning på skolnära forskning i Dalarna

Högskolan Dalarna/Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) och regionens skolor samverkar sedan flera år kring forskning och utveckling inom skolområdet. Nu utvidgas denna regionala samverkan till att omfatta en satsning på forskarutbildning av fem verksamma lärare och förskollärare. Att en hel regions skolhuvudmän och en högskola med lärarutbildning går samman och gemensamt finansierar en satsning som denna är unikt i Sverige och förväntningarna är högt ställda.

Forskarutbildningen är ett led i ambitionen att stärka den vetenskapliga förankringen i utbildningsverksamheten och fokus ska ligga på verksamhetsnära skolforskning, det vill säga forskning som utgår från frågor om barns och elevers lärande i förskole- och skolmiljö. Forskningen ska leda till ny kunskap om hur undervisning kan utvecklas. Satsningen är resultatet av hela regionens behov av utvecklingsinsatser och de fem forskarstuderande har ett speciellt uppdrag att sprida erfarenheter och resultat till regionens alla skolor och förskolor. PUD har här en samordnande roll.

Endast verksamma pedagoger i PUD-regionen har möjlighet att söka till forskarutbildningen och sista ansökningsdag är 15 maj. Utbildningen som sker i samverkan med Karlstad universitet startar hösten 2013 och kommer att pågå under fyra år. Planen är att en ny omgång med fem forskarstuderande kommer att starta hösten 2015.

En presskonferens kommer att hållas på Scandic hotell i Falun den 23 april 2013 kl 15.00

För mer information, kontakta:                       

Bengt Ericsson, Verksamhetschef Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna, Högskolan Dalarna

bec@du.se | 023-77 82 03

Karin Åberg, Skolchef Säter och ordförande i PUD-rådet

karin.aberg@kommun.sater.se | 0225-55 201

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera

Media

Media