Rumslig statistik - konferens i Orsa Grönklitt 11-15 mars 2012

På söndag startar den årliga vinterkonferensen i statistik. Till årets konferens kommer ca 40 forskare från flera olika länder. Konferensen äger rum i Orsa grönklitt. Vanligen arrangeras den av Umeå Universitet men för årets konferens har frågan gått till forskare vid forskningsprofilen komplexa system och mikrodataanalys.

Årets tema är rumslig statistik och GIS (Geografiska informationssystem)
-Temat rumslig statistik och GIS låg nära till hands för oss, vi har specialiserat oss på området. Det inrymmer egentligen många ämnesområden som datavetenskap, statistik, kulturgeografi och nationalekonomi, säger Johan Håkansson, universitetslektor i kulturgeografi.

Användbart inom en rad samhällsområden
Rumslig statistik har relevans inom en rad olika samhällsområde. Det är relevant då man ska förstå lokaliseringsmönster för företag och människor. Dessa är vanligen beroende av den rumsliga kontexten. Därmed är det också ett problem på vilket rumslig statistik är användbar. Rumslig statistik är också använbart till olika typer av optimeringsfrågor då det gäller olika logistikproblem i varuflöden.

Konferensen erbjuder kunskaper i hanteringen av verktygen  
Verktygen för rumslig analys och visualisering har utvecklats kraftigt under de senaste åren, både när det gäller insamlande av stora mängder data och möjligheten till omfattande och komplexa beräkningar

-Föreläsningarna, seminarierna och övningarna under de här dagarna kommer till stor del att handla om att fördjupa kunskaperna bland deltagarna i hanteringen av olika verktyg för rumslig analys som är relevanta, berättar Johan Håkansson.

Kända experter föreläser
Experter inom det statistiska området kommer att föreläsa; Roger Bivand är geograf och expert på R-programmering, Konstantin Krivoruchko är expert på GIS (geografiska informationssystem) och Daniel Simpson expert på rumslig statistik.

De som vid Högskolan Dalarna ansvarat för planeringen av årets konferens är Lars Rönnegård, universitetslektor i statistik, Pascal Rebreyend, universitetslektor i datateknik och Johan Håkansson, universitetslektor i kulturgeografi.

För mer information kontakta Johan Håkansson, telefon 070-231 14 00.

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera

Dokument & länkar