Samverkan ger den högre utbildningen mervärde

En forskarskola som gör länets företag mer energieffektiva.
Ett projekt som nu i april levererar tält till flyktingläger i Afrika.
En nationell modell för att utveckla kompetens vid turismanläggningar.

Samverkan mellan Högskolan Dalarna och länets näringsliv ger många effekter. Det konstaterar de två första mottagarna av Samverkanspriset: Hans From (besöksnäringscollege), Mats Rönnelid (Akademin Industri och samhälle) samt den förste att befordras till lektor på samverkansgrund: Bengt Löfgren.

– En väl fungerande samverkan är en kvalitetsfråga för Högskolan. Relevanta utbildningar och angelägna forskningsfrågor stimuleras av ett bra samarbete. För de personer och organisationer vi samarbetar med är samverkan utvecklande på flera sätt, säger högskolans rektor Marita Hilliges och fortsätter:

– Förutom att komma i kontakt med idéer och ny kunskap kan våra studenter och forskare lösa specifika problem tillsammans med företag och organisationer. Dessutom är kontakten med studenter som kan vara deras framtida medarbetare värdefull i sig.

Forskarskolan med fokus på energieffektivisering har doktorander knutna till fyra företag i länet. Det är Mats Rönnelid ansvarig för. Även satsningen där studenter utvecklar energieffektiva beläggningar till stålplåt sker i samverkan mellan Högskolan och näringslivet med Mats Rönnelid som centralfigur.

Lektor Bengt Löfgren har länge arbetat med samverkan mellan industrin och högskolan. Våren 2013 väntar en viktig anhalt i ett av de senaste projekten:

– Vi har ett samverkansprojekt med företag i Dalarna som i slutet av april levererar specialtält till flyktingläger i Afrika. Faller det väl ut väntar en mycket stor beställning våren 2014. Den första utvecklingen av detta är ett skolexempel på samverkan mellan högskolan och näringslivet, konstaterar Bengt Löfgren.

– Utbildningsmodellen Kurbits som vi utvecklat inom turistnäringen i Dalarna blir modell för hur elva regioner i landet kan jobba för att utveckla näringen. Samtidigt tar vi med samverkansmodellen Besöksnäringscollege redan nästa steg tillsammans med skolor och företagsgrupper i Dalarna, konstaterar Hans From som utsågs till samverkanspristagare utanför akademin.

För mer information:

Rektor Marita Hilliges: 070-577 71 31.

Lektor Bengt Löfgren: 070-318 86 40.

Lektor Mats Rönnelid: 070-690 87 12.

Hans From, ordförande besöksnäringscollege: 070-538 06 33.

Projektledare samverkanspriset, Anna Sellner: 023-77 88 25.

http://www.du.se/Samverkan


Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.