Satsningar på skolan riskeras när den fysiska klassrumsmiljön inte håller måttet

Att skolan och vårt utbildningssystem är viktigt råder det nog inget tvivel om med tanke på rådande skoldebatt. Tidigare forskning visar att alltför ofta är den fysiska skolmiljön undermålig och det leder till försämrade möjligheter för elever att nå de kunskapsmål som finns i skolan. Min forskning kan ses som ytterligare en dimension i den debatten. 

Magnus Fahlström, Högskolan Dalarna tillför ytterligare en dimension i den debatten i sin licentiatuppsats ” Den fysiska klassrumsmiljön – roller, uppfattningar och preferenser”.

- Det finns risk att de olika satsningar som görs på skolan och för lärare i synnerhet, inte får önskad effekt om den fysiska miljön inte håller måttet, säger Magnus.

Magnus har i sin forskning undersökt den fysiska inomhusmiljön i skolan i allmänhet och klassrumsmiljön i matematikundervisning i synnerhet för att utveckla ett alternativt sätt att generera underlag för beslut om åtgärder för att förbättra den fysiska inomhusmiljön i skolan.

Den utvecklade metodiken kombinerar ekonomisk teori om att optimera nyttan när resurserna är begränsade med tidigare forskning och teori inom området fysisk miljö och skola. I det här fallet är det lärarnas uttalade uppfattning av undervisningsnyttan hos olika klassrum som genererar beslutsunderlaget. Delresultat bekräftar det tidigare forskning visat, men visar också att förändrade sätt att arbeta och se på kunskap ställer nya krav på undervisningsmiljön. Lärare och elever uppskattar inflytande över och flexibilitet i den fysiska miljön så att den kan anpassas efter behov. Det finns också exempel från matematikundervisning där den fysiska miljön får representera det matematiska innehåll som undervisningen handlar om, exempelvis skala eller geometriska former.  

- Resultaten från mitt licentiatarbete kan användas i liten skala på enskilda skolor för att förbättra situationen med den fysiska skolmiljön inom befintliga ramar, eller i större projekt med extra resurser för flera skolor, en hel kommun eller i ännu större skala, avslutar Magnus.

Torsdagen den 13 oktober kl 13.00 försvarar Magnus Fahlström sin licentiatuppsats” Den fysiska klassrumsmiljön – roller, uppfattningar och preferenser” på Högskolan Dalarna, Clas Ohlsson, Campus Borlänge. 

För mer information kontakta Magnus Fahlström, Högskolan Dalarna, telefon 070-191 86 35. 

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera