Stor befolkningsstudie visar: enzymet cathepsin S riskmarkör för död i våra största folksjukdomar

Förhöjda nivåer av cathepsin S, ett proteinklyvande enzym som reglerar kroppens immunförsvar, innebär högre risk för att dö i våra två största folksjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. För första gången visas detta av svenska forskare i en stor befolkningsstudie i den världsledande tidskriften JAMA.

Tisdagen den 30 augusti presenteras dessa nya forskningsrön vid den europeiska kardiologföreningens möte (ESC) i Paris. Samma dag publiceras studien även i den världsledande tidskriften JAMA (the Journal of the American Medical Association). Författare till studien är Elisa Jobs, som har sin doktorandtjänst vid Högskolan Dalarna och hennes handledare Johan Ärnlöv, läkare och docent i kardiovaskulär epidemiologi vid Uppsala universitet, som även undervisar vid Högskolan Dalarna.

Cathepsin S spelar en viktig roll vid aktiveringen av vissa immunreaktioner. Tidigare experimentella studier har pekat på att cathepsin S är involverat i utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar och cancer, men detta har aldrig visats i befolkningsbaserade studier.

Den nu aktuella studien genomfördes i två stora undersökningsgrupper i Uppsala med sammanlagt ungefär 2 000 kvinnor och män. Under den upp till 15 år långa uppföljningen dog över 500 av studiedeltagarna. Ju högre nivåer av cathepsin S i blodet, desto högre var risken för att dö. Resultaten kvarstod även när hänsyn togs till andra riskfaktorer och livsstilsfaktorer i de statistiska analyserna.

För närvarande pågår utvecklingen av specifika cathepsin S-hämmare av flera stora läkemedelsföretag. I förlängningen skulle detta kunna leda till en förbättrad behandling av de två största folksjukdomarna.


För ytterligare information

Elisa Jobs tel 073-023 38 41, e-post ejo@du.se
– obs! säkrast är att ta en första kontakt via e-post, då Elisa Jobs för närvarande är i Paris för kardiologkonferensen

 

 

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera