Svårt bedöma symptom vid lurig sjukdom

Att utveckla metoder för bedömning av symptom när det gäller Parkinsons sjukdom är den huvudsakliga innebörden i Somayeh Aghanavesis licentiatuppsats ”Smartphone-based Parkinson’s disease symptom assessment” som hon försvarade idag.

Somayeh Aghanavesis licentiatuppsats i microdataanalys består av fyra artiklar som visar hur man kan utvärdera motoriska symptom som uppkommer vid Parkinsons sjukdom genom att använda sig av smarta telefoner. Hon inledde seminariet med att redogöra för fakta om Parkinsons sjukdom.

– Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurologiska sjukdomen och karaktäriseras av ett flertal motoriska symptom, bland annat darrningar, stelhet och ofrivilliga rörelser. Det här påverkar såklart patientens livskvalitet. Eftersom sjukdomen är progressiv är det svårt att dosera medicinen till rätt nivå, hur patienten svarar på medicinen kan också variera under sjukdomens förlopp.

En patient med Parkinsons måste kollas upp ofta, både före och efter medicinering. Det kan vara svårt att fånga upp sjukdomens variation och symptom med kliniska tester, en lösning är då att använda sensorbaserade system. En utmaning är också att sjukdomen utvecklas olika på olika patienter.

Efter att Somayeh Aghanavesis gått igenom sin uppsats var det dags för opponenten docent Shakira Begrun från Mälardalens högskola att ställa frågor. Det blev en diskussion på ungefär en timme där opponenten ställde en del svåra frågor om bland annat val av metoder, insamling av data, analyser och klassificeringar. Somayeh gav sakliga och ingående förklaringar på dessa.

Examinator Amy Loutfi tyckte att Somayeh Aghanavesis gjort ett intressant och betydande arbete. Hon dock en liten fundering gällande antalet personer vid en viss undersökning och undrade om Somayeh kände att det var tillräckligt.

– Att göra dessa tester är tidskrävande och man måste ta blodprov varje gång, testerna görs dessutom upp till 15 gånger. Det är inte lätt att hitta patienter som är villiga att ställa upp, sade Somayeh Aghanavesis avslutningsvis.

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia