Sverigeunik satsning på forskning om lärande och ny pedagogik

Högskolan Dalarnas 50-miljonerssatsning på programmet Nästa generations lärande med utgångspunkt i ny teknik och pedagogik inrymmer förutom ett antal utvecklingsprojekt också en sverigeunik satsning på forskning. Temat för forskningen går under rubriken ”Teknikburna kunskapsprocesser”. På onsdagen presenterades de 11 doktorander som ingår i den för Örebro Universitet och Högskolan Dalarna gemensamma forskarskolan samt de forskningsprojekt, som doktoranderna kommer att arbeta med under de kommande fem åren.

Mycket lite forskning är hittills gjord i Sverige inom detta område, trots satsningar på ny teknik inom utbildningsväsendet under såväl 90- som 2000-talet. Varför görs då en sådan omfattande satsning på det här området?

-Ungdomsskolan och högskolan står inför omfattande utmaningar; internationaliseringen, förändringstryck i såväl offentlig som privat sektor, digitala medier och ökad efterfrågan på flexibilitet i utbildning och undervisning. En annan utmaning gäller för den enskilde - hur får man livspusslet att gå ihop när bildandet av familj, jobb och utbildning alltmer sker parallellt. Högskolans utmaning är också arbetsgivarnas krav på rätt arbetskraft med rätt kunskap. Då handlar det om att integrera tekniken i nytänkande kring pedagogik, säger professor Mark Dougherty, som är Högskolan Dalarnas föreståndare för den nya forskarskolan, ett samarbete med Örebro universitet.

-Högskolan Dalarnas lärare har omfattande erfarenhet av utbildning via digitala medier men det finns mycket lite forskningsgrundad utveckling . Vi tror att detta är framtiden när det gäller utbildning och lärande för nästa generation. Den tekniska utvecklingen kommer att skapa nya möjligheter, sådant vi själva kanske inte kan överblicka idag. Därför satsar vi både på forskning på området och ett antal utvecklingsprojekt där pedagogiken styr tekniken, inte tvärtom, säger Andrew Casson, Chef för Utbildnings- och forskningskansliet vid Högskolan Dalarna.

De elva doktorander som är knutna till Högskolan Dalarna har preliminära mångvetenskapliga forskningsprojekt , som spänner över flera områden – språk, äldrevård, politik, matematikinlärning m fl. Doktoranderna representerar också samtliga världsdelar; Pakistan, Uganda, Argentina, USA, Ryssland, Italien och Sverige.

Föreståndare för Forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser vid Högskolan Dalarna är professorn i datateknik Mark Dougherty,
tfn 070-661 43 50, bitr föreståndare är Eva Hultin, universitetslektor i pedagogik, tfn 070-445 19 06.

Doktoranderna presenteras i särskild bilaga till detta pressmeddelande.

Samlingsbild på doktoranderna och föreståndarna finns att hämta på www.du.se/hogopplost.
Bildtextförslag/beskrivning. Forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser med doktorander vid Högskolan Dalarna.
Fr v övre raden: föreståndare, professor Mark Dougherty, doktoranderna Charlotta Borelius, Megan Case, Veronica De Majo, Eva-Lena Erixon, Sören Högberg, Anna Annerberg och bitr föreståndare, universitetslektor Eva Hultin.
Fr v, främre raden: doktoranderna Shani Zubair Khan, Giulia Messina, Olga Viberg, Anna Teledahl och Edgar N. Asiimwe

 

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera

Dokument & länkar