Utredning om eventuell samlokalisering av Högskolan Dalarna

Under torsdagen beslutade högskolestyrelsen enligt rektor Marita Hilliges förslag om att tillsätta en utredning om en eventuell samlokalisering till Falun.

Utredningen ska pågå under ett år och slutsatserna ska presenteras för styrelsen i november 2016.

En utredningsgrupp ska tillsättas och ha till uppgift att grundligt undersöka förutsättningar och konsekvenser av en samlokalisering.  

Högskolans personal, studenter och regionens intressenter ska ges goda möjligheter att bidra med underlag och synpunkter.

Allt avrapporterat material kommer att vara lätt tillgängligt och publiceras på samlokaliseringsbloggen, www.du.se/samlokalisering

För mer information, kontakta gärna: Ulrica Momqvist, informationschef Högskolan Dalarna, telefon 023-77 80 40, uli@du.se

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera