Utredningen om Högskolans framtida lokalisering är igång

Högskolan Dalarnas styrelse har tidigare beslutat om utredningsgruppens sammansättning och delutredningar. Nu har även en ordförande utsetts: Barbro Holmberg.

Som många redan känner till har Högskolan Dalarna tillsatt en utredning för att undersöka och överväga förutsättningar och konsekvenser av en lokalisering av hela Högskolans verksamhet till Falun i jämförelse med nuvarande lokalisation.

Att frågan kommer upp just nu beror på att den väckts i flera olika sammanhang inom Högskolan på senare tid, både i Borlänge och i Falun.

Utredningsgruppens sammansättning och bemanning

Styrelsen har beslutat om följande bemanning av utredningsgruppen. 
Ann Hedlund, chef akademin Industri och samhälle, Borlänge
Jörgen Elbe, universitetslektor vid akademin Industri och samhälle, Borlänge
Elin Holmsten, chef akademin Humaniora och medier, Falun
Stina Jeffner, chef akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Falun
Ulrica Momqvist, informationschef, representerat för administrativ personal.
Studentkåren har utsett Nakheel Sharaya att representera studenterna.

Ordförande i gruppen blir Barbro Holmberg.

Barbro Holmberg är socialdemokratisk politiker och har tidigare varit politiskt sakkunnig, statssekreterare och statsråd på Utrikesdepartementet. Hon har också varit Generaldirektör på Migrationsverket och Landshövding i Gävleborgs län. Ett av hennes nuvarande uppdrag är ordförande i Indelningskommittén som ska lämna förslag till ny indelning av län och landsting.

Rektor Marita Hilliges är mycket glad över att Barbro Holmberg utsetts till ordförande.

– Det känns tryggt att få en så kompetent och erfaren person som Barbro till ordförande i utredningsgruppen. Hon har bred erfarenhet från att leda utredningar av stor betydelse och djup kunskap om regionala förhållanden.

Utredningen består av olika delutredningar och ska presenteras för styrelsen i slutet av 2016. De olika utredningarna är:

  1. konsekvenser för utbildning och forskning i samskapande med omvärlden, inklusive erfarenheter från andra lärosäten som genomfört liknande samlokaliseringsprocesser
  2. studiesociala effekter och konsekvenser för studenterna och deras arbetsmiljö
  3. förtroendet för Högskolan i regionen
  4. regionala effekter inklusive pendlingseffekter
  5. arbetsmiljökonsekvenser för de anställda
  6. effekter för verksamhetsstöd
  7. konsekvenser för fastighetsbeståndet, inklusive studentboenden
  8. ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt

– Jag ser fram emot att leda arbetet med denna viktiga fråga. Delutredningarna, som både ska undersöka konsekvenserna av en samlokalisering och konsekvenserna av lokalisering i både Borlänge och Falun, har satts igång. Jag välkomnar alla synpunkter så att alla aspekter på frågan läggs på bordet för styrelsen att ta ställning till. Allt avrapporterat material kommer att vara offentligt och lätt tillgängligt. Säger Barbro Holmberg.

För mer information, kontakta gärna:
Ulrica Momqvist, informationschef Högskolan Dalarna, telefon 023-77 80 40, uli@du.se, eller se www.du.se/samlokalisering

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera