Uttalande från Högskolan Dalarna styrelse

Som styrelse för Högskolan Dalarna vill vi här kommentera det uppkomna läget för Högskolan efter Regeringens beslut om att Högskolan ska bedriva verksamhet i såväl Borlänge som Falun. Vi är kritiska på tre punkter:

För det första: Regeringen har inte sett hela beslutsunderlaget om Högskolans lokalisering, eller hört hur styrelsen bedömer det, innan de griper in. Styrelsen har alltså inte fått möjlighet att fatta beslut i ärendet.

För det andra: Regeringen har inte beaktat studenternas rätt till medinflytande i frågan. Dalarnas studentkår vill att Högskolan Dalarna flyttar samman. De vill ha ett mera levande campus, trygga boenden och en bättre studiemiljö. 

För det tredje: regeringens beslut försvårar för styrelsen att ta fullt ansvar för verksamheten i enlighet med Högskolelagen. Detta är en viktig principiell fråga för hela högskolesverige. Regeringens beslut skadar allvarligt principen om akademiska lärosätens bestämmanderätt, deras autonomi.

Därför protesterar också rektorer för 35 universitet och högskolor skarpt i en debattartikel i SvD mot regeringens beslut om vår högskolas lokalisering. Rektorerna skriver att ”Regeringen fattar i så fall ett sådant beslut trots att Högskolelagen 2 kap 5§ föreskriver att ’En högskola beslutar om sin interna organisation utöver styrelse och rektor.’” Rektorerna skrivare vidare att ”Det kan inte vara rimligt att regeringen ska använda sin makt för att sätta en enskild kommuns intressen före ett akademiskt lärosätes bedömning av sitt eget bästa.”

Vi instämmer i rektorernas protest. Styrelsen för Högskolan Dalarna har tillsammans med rektor ett långtgående ansvar för att upprätthålla en hög kvalitet på den utbildning, forskning och samverkan som bedrivs vid Högskolan. Vi ska se till att mer än en halv miljard kronor av skattemedel används på ett klokt och effektivt sätt. Högskolan har utvecklat och förankrat en vision för sin framtid tillsammans med regionen. Nu är det vår uppgift att se till att visionen blir verklighet.

Utredningen om lokalisering och hela den efterföljande hörande- och analysprocessen har visat oss ett antal utvecklingsmöjligheter där vi kan agera på kort eller längre sikt. För det krävs ett omfattade och ambitiöst utvecklingsprogram som tar tillvara det goda arbete som genomförts. Att utveckla detta är därför nu vårt huvudfokus.

Peter Samuelsson, Ordförande

Karin Svenske Nyberg, vice Ordförande

Marita Hilliges, Rektor

Göran Arrius

Mats Bayard

Tiina Ohlsson

Taina Bäckström

Ulrika Liljeberg

Ingegerd Palmer

Susanna Heldt Cassel

Anna Ehrenberg

Mats Rönnelid

Tom Edoff

Susanne Talls

Amanda Söderberg

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera