Högskolan i Halmstads forskare bland eliten

Högskolan i Halmstad får dela på över 130 miljoner kronor till ett forskningsprojekt inom IT och mobil kommunikation. För Högskolans del handlar det om 6,5 miljoner kronor inom ramen för regeringens satsning på 20 utpekade strategiska forskningsområden.

– Det är inga stora summor men det är en ära att få vara med, säger rektor Romulo Enmark. Regeringen har gjort en jättelik satsning på elitforskning och att få sådana pengar är en jättegrej. I måndags presenterade Vetenskapsrådet tillsammans med Vinnova, Energimyndigheten, FAS och Formas en rekommendation till finansiering av strategiska forskningsområden. Högskolan i Halmstad har som enda lärosäte utan vetenskapsområde fått riktade medel ur denna pott på sammanlagt över fem miljarder kronor fördelade på fem år. - Det är fantastiskt roligt att Högskolan kan stå sig i konkurrensen om denna prestigesatsning, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, professor och ordförande i forskningsnämnden för teknik och naturvetenskap. Det visar på att excellent forskning även kan bedrivas på lärosäten där det inte finns vetenskapsområden och trots att man inte har lika stora forskningsresurser som de stora lärosätena. Vi har blivit utsedda för att vi tillhör de absolut bästa. Projektet där Högskolan i Halmstad medverkar heter eLLIIT (The Linköping – Lund Initiative on IT and Mobile Communication). Huvudsökande är Linköpings universitet och förutom Högskolan i Halmstad ingår även Lunds universitet och Blekinge tekniska högskola i projektet. Formellt beslut av fördelning fattas inom kort. Satsningen i sin helhet innebär en ökning av lärosätenas forskningsanslag som från 2012 uppgår till 1 315 miljoner kronor årligen fram till 2014, men meningen är att dessa medel efter utvärdering ska bli permanenta basanslag till forskningen. För Högskolan i Halmstad innebär det 1,5 miljoner kronor per år i ökat anslag. För mer information kontakta: Torsteinn Rögnvaldsson, professor och ordförande i forskningsnämnden för teknik och naturvetenskap, Högskolan i Halmstad 0733-12 12 84 Romulo Enmark, rektor, Högskolan i Halmstad 0703-44 47 61

Om oss

Högskolan i Halmstad - för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling och studier av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 10 000 studenter och 550 anställda, varav ett 40-tal professorer.

Prenumerera

Dokument & länkar