PRESSINBJUDAN

Hur kan landets idrottslärarutbildare höja kompetensen för att morgondagens lärare ska stå bättre rustade i sin framtida roll som idrottslärare? Och hur kan skolämnet idrott och hälsa utvecklas och förbättras för att bättre möta alla elevers behov, inte minst inom det som kallas anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar?

Dessa och andra frågor om lärarrollen, skolämnet idrott och hälsa och anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar ska ett 30-tal företrädare för idrottslärarutbildningar från hela Sverige och Svenska nätverket för anpassad fysisk aktivitet diskutera vid en träff på Högskolan i Halmstad i morgon.

Målsättningen med mötet är att skapa ett nätverk för samverkan mellan de lärosäten som utbildar idrottslärare och andra berörda myndigheter, till exempel Skolutvecklingsmyndigheten och Specialpedagogiska institutet.

– Vi hoppas också kunna ta fram ett utkast till en nationell strategi för att främja undervisningen för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom ämnet idrott och hälsa, säger Lars Kristén, universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i Halmstad och en av initiativtagarna till mötet.

Medierna inbjudes till en pressträff i samband med mötet då Lena Hammar, Specialpedagogiska institutet, Inger Johansson, Växjö universitet och Lars Kristén berättar mer om samarbetet och förväntade effekter.

TID: onsdagen den 1 oktober, kl. 09.30
PLATS: Högskolan i Halmstad, hus I, sal I203

Välkomna!

Om oss

Högskolan i Halmstad - för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling och studier av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 10 000 studenter och 550 anställda, varav ett 40-tal professorer.

Prenumerera

Dokument & länkar