PRESSINBJUDAN – disputation på Högskolan i Halmstad. Hur kan undervisning i naturvetenskap utvecklas för att öka intresset för ämnet?

Både lärarutbildningen och undervisning i naturvetenskap är aktuella ämnen. Regeringen tillsatte i somras en delegation som ska leda en kampanj för att locka fler till ingenjörsutbildningar. Bland annat ska delegationen ”… föreslå hur alla aktörer inom skolsystemet – från förskola till högskola – kan samverka för att skapa ett större intresse och bibehålla intresset för dessa ämnen.”

– En mycket viktig del i rekryteringsarbetet bygger på att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik redan i förskolan och grundskolans tidigare år, menar Pernilla Nilsson som skrivit en avhandling om problemet. Därför är det viktigt att lärarutbildningen skapar förutsättningar för lärarstudenter att känna sig trygga såväl i sina ämneskunskaper som i sin förmåga att använda dessa kunskaper i undervisningen för att inspirera barnen.

På fredag den 5 september disputerar Pernilla Nilsson. Hon ska då försvara sin avhandling, ”Learning to Teach and Teaching to Learn – Primary Science Student Teachers’ Complex Journey from Learners to Teachers”.

Avhandlingen läggs fram vid Linköpings universitet men disputationen äger rum på Högskolan i Halmstad. Professor Christopher Clark från Arizona State University, USA, är opponent. Disputationen sker på engelska.

Pernilla Nilsson undervisar i naturvetenskap på lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad och har parallellt med detta bedrivit sina forskarstudier i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet.

TID: fredagen den 5 september kl. 13.00–15.00
PLATS: Högskolan i Halmstad, sal R1107 i hus R (Dormer)

Välkomna!

På fredag den 5 september sammanträder också högskolestyrelsen. Medierna inbjudes till en pressträff efter sammanträdet. Se särskild inbjudan.

Om oss

Högskolan i Halmstad - för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling och studier av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 10 000 studenter och 550 anställda, varav ett 40-tal professorer.

Prenumerera

Dokument & länkar