PRESSINBJUDAN – disputation på Högskolan i Halmstad: Läppavläsning ökar säkerheten

I morgon försvarar Maycel Isaac Faraj sin avhandling på Högskolan i Halmstad. Den handlar om biometrisk identifiering, det vill säga hur man med hjälp av läppavläsning och röst kan säkerställa att en person verkligen är den han utger sig för att vara.

– Det är ett stort problem i dag när allt fler transaktioner sker via internet, säger Maycel Isaac Faraj. Hur vet till exempel banken att du är du? Vem som helst kan ju knappa in ett personnummer och en pinkod om man fått tillgång till dessa.

Avhandlingen visar hur användning av biologiska kroppsvärden, till exempel läpprörelser och röster, kan öka säkerheten vid identifiering av personer. Det kan också vara ett effektivt hjälpmedel i bullriga miljöer och för hörselskakade.

Avhandlingen läggs fram vid Chalmers tekniska högskola men disputationen sker på Högskolan i Halmstad. Opponent är professor Massimo Tistarelli, från University of Sassari i Italien.

Disputationen sker på engelska.

TID: tisdagen den 16 september, kl. 13.15
LOKAL: Högskolan i Halmstad, hus R, sal R1107

Välkomna!

Om oss

Högskolan i Halmstad - för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling och studier av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 10 000 studenter och 550 anställda, varav ett 40-tal professorer.

Prenumerera

Dokument & länkar