PRESSINBJUDAN: Forskningskonferens om fysisk aktivitet och hälsa vid Högskolan i Halmstad

På torsdag den 2 oktober inleds en tre dagar lång nordisk forskningskonferens på Högskolan i Halmstad. Då samlas mellan 150 och 200 personer på ”Nordic Conference 2008 – Health, Participation and Effects of Sport and Exercise”. Bland deltagarna finns forskare från hela världen, studenter och yrkesverksamma inom området med det gemensamma intresset fysisk aktivitet och hälsa.

Konferensen är tvärvetenskaplig och har fyra stora huvudteman: idrottspsykologi, folkhälsovetenskap, anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar samt fysiologi och biomekanik.

Under dagarna blir det föreläsningar med välrenommerade forskare från Norden, bland andra Peter Währborg, läkare och en av Sveriges främsta stressforskare, som ska tala om mental stress och fysisk aktivitet (torsdag 2/10, kl. 13.45) och Pauli Rintala, professor vid Jyväskylä universitet i Finland som ska tala om fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionshinder (fredag 3/10 kl. 09.00).

Högskolans nya moderna idrottshall och laboratorier utnyttjas för seminarier, workshopar och laborationer bland annat om talangutveckling (fredag 3/10 kl. 15.00), effekter av tävlingsidrott (lördag 4/10 kl. 09.00) och för forskarstuderande om entreprenörskap och hälsa (lördag 4/10 kl. 10.30).

Konferensen ordnar även ”Young Investigators Award” som sponsras av Movement i Halmstad och som är en möjlighet för studenter och unga forskare att visa upp och premieras för sitt arbete. Tre pristagare utses vid prisceremonin på lördagen (4/10) kl. 12.00. Förstapris är 5 000 kronor.

– Med ”Nordic Conference 2008” startar vi något nytt och vår förhoppning är att andra lärosäten ska ta över stafettpinnen efter oss och arrangera nästa konferens, säger Urban Johnson, docent och forskningsledare vid forskningsmiljön Centrum för idrotts- och hälsoforskning vid Högskolan i Halmstad, som har huvudansvaret för konferensen.

Medierna är välkomna att delta vid konferensen. Se bifogat program. Observera att konferensspråket är engelska.

Om oss

Högskolan i Halmstad - för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling och studier av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 10 000 studenter och 550 anställda, varav ett 40-tal professorer.

Prenumerera

Dokument & länkar