PRESSINBJUDAN: Nya metoder för programmering av nästa generations datorer

Jerker Bengtsson är doktorand vid Högskolan i Halmstad. På onsdag lägger han fram sin avhandling i vilken han både presenterar metoder och tekniker för att programmera nästa generation parallella processorer, och hur man kan använda dessa högpresterande system för signalbehandling.

Avancerade inbyggda system för signalbehandling, som till exempel används i basstationer för mobiltelefoni, kräver specialiserade och högpresterande datorer. Sådana datorer kan innehålla hundratals processorer som måste klara av att bearbeta stora datavolymer på mycket kort tid. Basstationer kallas den del av mobilnätverket som finns i de små husen vid antennmasterna och som innehåller mycket avancerad teknik. Andra exempel på tillämpningar där man behöver processa strömmar av data är radarsystem, multimedia, hd-tv och mobiltelefoner, det vill säga själva handenheten. TID och PLATS Disputationen äger rum i Wigforssalen på Högskolan i Halmstad, på onsdag, den 10 juni, kl. 13.15. Avhandlingen läggs fram vid Chalmers tekniska högskola men forskningsarbetet har bedrivits vid Högskolan i Halmstad inom forskningsprofilen CERES.

Om oss

Högskolan i Halmstad - för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling och studier av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 10 000 studenter och 550 anställda, varav ett 40-tal professorer.

Prenumerera

Dokument & länkar