Om oss

Högskolan Kristianstad (HKR) är en högskola i den dynamiska Öresundsregionen och här läser cirka 15 000 studenter. På ett modernt högskoleområde – Campus – finns bibliotek, restaurang, café, idrottshall, kårhus och studentbostäder. Kommunikationerna är bra och det är nära till både centrum, hav och naturområden.Vi är stolta över våra studenter och den mångfald de representerar. Högskolan arbetar mycket med breddad rekrytering, och mångfalden yttrar sig bland annat i kultur, familjebakgrund, ålder, intressen och förutsättningar.Högskolans vision är att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter. Du ska helt enkelt efter avslutad utbildning ha de kunskaper, färdigheter och förmågor som är mest eftertraktade på arbetsmarknaden. www.hkr.se