Om oss

Högskoleverket är en myndighet för frågor som rör universitet och högskolor.Högskoleverket bidrar med underlag som kan användas för att förändra, förbättra och förnya verksamheten inom högskolesektorn och genomför tillsyn av universitet och högskolor för att säkerställa studenternas rättssäkerhet