Anne Rhenman Eklund lämnar Hoist Finance under andra kvartalet

Chefen för Communication & IR, Anne Rehnman Eklund avslutar sitt uppdrag på Hoist Finance AB (publ) den 30 april 2016. Anne anslöt till bolaget under IPO processen i december 2014 och har även varit en del av företagsledningen.

Jörgen Olsson, CEO på Hoist Finance AB (publ) tackar Anne Rehnman Eklund för att ha bidragit till Hoist Finance lyckade börsintroduktion på Nasdaq Stockholm Mid Cap i mars 2015 och till utvecklingen av funktionen IR & Communication. Hennes långa erfarenhet av börsnoterade bolag har varit av stort värde.

Rekryteringen av en ny IR-chef har påbörjats.

För vidare information vänligen kontakta:

Jörgen Olsson, CEO

Telefon: +46 (0)8 555 177 90

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker och finansiella institutioner. Vi erbjuder ett brett spektrum av flexibla och skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna icke säkerställda konsumentfordringar. Verksamheten bedrivs från 11 call centers över Europa samt med hjälp av lokala servicepartners. Värdet på låneportföljerna uppgick per den 31 december 2014 till 8,9 miljarder kronor. Moderbolaget Hoist Finance AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Mid-Cap lista och dess dotterbolag Hoist Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat kreditmarknadsföretag under Finansinspektionens tillsyn. I Sverige erbjuder vi inlåning via HoistSpar, som har cirka 65 000 aktiva konton.

Prenumerera

Dokument & länkar