Förändring i Hoist Finance koncernledning

Emanuele Reale, idag vice försäljningschef, har blivit utsedd till tillförordnad Chief Sales Officer (CSO) och kommer att ingå i Hoist Finance koncernledning. Emanuele har varit anställd av Hoist Finance sedan 2014 då det italienska bolaget TRC förvärvades. Emanuele har omfattande branscherfarenhet både från sin anställning på Hoist Finance och från det förvärvade bolaget TRC.

Henrik Gustafsson, nuvarande Chief Sales Officer, har beslutat att lämna Hoist Finance. Henrik har arbetat på Hoist Finance och ingått i bolagets koncernledning sedan 2014.

- Jag vill tacka Henrik Gustafsson för hans engagemang och ansträngningar för att bygga vårt starka varumärke med både våra kunder och partners. Han lämnar ett starkt lag efter sig som jag är övertygad om kommer att kunna leverera på vår mycket ambitiösa agenda. Vi önskar Henrik varmt lycka till när han nu lämnar bolaget för att anta andra utmaningar, säger Klaus-Anders Nysteen, VD för Hoist Finance.

För vidare information vänligen kontakta: 

Michel Fischier

Group Head of Investor Relations

Tel: 46 8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar