Förändringar i Hoist Finance ledningsgrupp: ny HR chef

Karin Beijer har annonserat att hon vill lämna som HR chef i Hoist Finance. Ulf Eggefors, Chef för CEO Office och sedan tidigare medlem i ledningsgruppen, kommer ta över som ny HR chef.

Ulf började på Hoist Finance i februari 2017 som chef för CEO Office och är sedan i somras också tillförordnad chef för Region West. Ulf har trettio års erfarenhet från ett antal ledningspositioner i internationella företag, såsom SEB och CellMark.

Ulf tillräder som HR chef med omedelbar verkan.

Cajsa Renman

Group Head of Communication

Tel: 46 8 555 997 21

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar