Hoist Finance emitterar 40 miljoner euro primärkapitaltillskott

Hoist Finance AB (publ) (Baa3/stable), (”Hoist Finance”), tillkännager idag att man har emitterat primärkapitaltillskott (AT1) för att ytterligare optimera kapitalstrukturen.

Instrumentet har en evig löptid, med möjlighet till inlösen efter 5,25 år med en fast kupongränta uppgående till 8,0%. Instrumentet kommer att noteras på the Global Exchange Market som regleras av Irish Stock Exchange.

”Vi är mycket nöjda med villkoren i emissionen. Transaktionen visar våra investerares positiva syn på vår starka finansiella ställning och tillväxtmöjligheter framöver.”, säger Magnus Linnersand, Group Head of Treasury.

Nordea har varit finansiell och strukturell rådgivare i samband med transaktionen.

För vidare information vänligen kontakta:

Magnus Linnersand, Group Head of Treasury
Telefon: +46 (0)8 555 177 72

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018 kl. 16:05 CET

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Prenumerera

Dokument & länkar