Hoist Finance förvärvar bolåneportfölj i Polen

Hoist Finance har ingått avtal om förvärv av en polsk bolåneportfölj med cirka 2 300 fordringar med ett bokvärde på cirka 1 000 MSEK. Portföljen säljs av Nykredit A/S polska filial och förvärvet inkluderar även ett mindre kredithanteringsteam i Warszawa.

- Vi fortsätter att bredda vår expertis och kapacitet inom nya tillgångsklasser. Detta är vårt andra förvärv av en bolåneportfölj under 2018 och vi ser fortsatta tillväxtmöjligheter inom detta område. Transaktionen är en naturlig följd av vårt utökade produktutbud och vår möjlighet att erbjuda skräddarsydda lösningar för våra partners. Med Hoist Finance som samarbetspartner kan våra kunder känna sig trygga med att de har en pålitlig, flexibel och välkapitaliserad partner, säger Klaus-Anders Nysteen, VD Hoist Finance.

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Fischier

Group Head of Investor Relations

Tel: 46 8 555 177 19


Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018 kl. 16:15 CET.


Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Prenumerera

Dokument & länkar