Hoist Finance överväger att emittera ny AT1-skuld

Hoist Finance AB (publ) (Baa3/stable) (“Bolaget”) meddelar idag att det överväger att utge nytt efterställt euro-denominerat primärkapitaltillskott (AT1-obligationer) om upp till EUR 40m, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden. Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea att arrangera möten med investerare för en eventuell emission av nya obligationer. En emission av nya obligationer förväntas att ske under Juni 2018.

För ytterliggare information kontakta:

Magnus Linnersand, Group Head of Treasury

Telefon: +46 (0)8 555 177 72

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Prenumerera

Dokument & länkar