Inbjudan – Presentation och telefonkonferens av  Hoist Finances Bokslutskommuniké 2015

Hoist Finance offentliggör sin bokslutskommuniké för 2015 onsdagen den 10 februari, 2016, cirka kl 08.00 (CET). En kombinerad presentation och telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 09.30 (CET).

Rapporten presenteras på bolagets kontor, Sturegatan 6, av Jörgen Olsson, CEO och Pontus Sardal, CFO.

Presentationen som hålls på engelska kommer också att sändas live på http://financialhearings.nu/160210/hoist_finance/

Kontaktinformation för konferenssamtal:

SE: +46 85 664 2692 UK: +44 20 3008 9803 US: +1 646 722 4897

För att delta på presentationen på bolagets kontor vänligen anmäl deltagande till hearings@financialhearings.com senast den 9 februari. För att delta via webbsändningen eller telefonkonferensen krävs ingen anmälan.

Presentationen och delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på www.hoistfinance.com efter publiceringen.

För vidare information vänligen kontakta:

Anne Rhenman Eklund, Group Head of Communications and IR

Telefon: +46 (0)8 555 177 45

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker och finansiella institutioner. Vi erbjuder ett brett spektrum av flexibla och skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna icke säkerställda konsumentfordringar. Verksamheten bedrivs från 11 call centers över Europa samt med hjälp av lokala servicepartners. Värdet på låneportföljerna uppgick per den 31 december 2014 till 8,9 miljarder kronor. Moderbolaget Hoist Finance AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Mid-Cap lista och dess dotterbolag Hoist Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat kreditmarknadsföretag under Finansinspektionens tillsyn. I Sverige erbjuder vi inlåning via HoistSpar, som har cirka 65 000 aktiva konton.

Prenumerera

Dokument & länkar