Inbjudan – Presentation och telefonkonferens av Hoist Finances tredje kvartal 2016

Hoist Finance publicerar sin rapport för tredje kvartalet fredagen den 28 oktober, 2016, cirka kl 08.00 (CET). En kombinerad presentation och telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 09.30 (CET).

Rapporten presenteras på bolagets kontor, Sturegatan 6, av Jörgen Olsson, CEO och Pontus Sardal, CFO.

Presentationen som hålls på engelska kommer också att sändas live på:

https://wonderland.videosync.fi/2016-10-28-hoist-finance-q3-report 

Kontaktinformation för konferenssamtal:

SE: +46 85 664 2666 UK: +44 20 3008 9819 US: +1 855 831 5947

För att delta på presentationen på bolagets kontor vänligen anmäl deltagande till hearings@financialhearings.com senast den 26 oktober. För att delta via webbsändningen eller telefonkonferensen krävs ingen anmälan.

Presentationen och delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på www.hoistfinance.com efter publiceringen.

För vidare information vänligen kontakta:

Pontus Sardal, Group CFO

Telefon: +44 207 292 3321

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker och finansiella institutioner. Vi erbjuder ett brett spektrum av flexibla och skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna icke säkerställda konsumentfordringar. Verksamheten bedrivs från 11 call centers över Europa samt med hjälp av lokala servicepartners. Värdet på låneportföljerna uppgick per den 31 december 2015 till 11,3 miljarder kronor. Moderbolaget Hoist Finance AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Mid-Cap lista och dess dotterbolag Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat kreditmarknadsföretag under Finansinspektionens tillsyn. I Sverige erbjuder vi inlåning via HoistSpar, som har cirka 85 000  konton.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar