Korrigering: Hoist Finance köper SME portfölj av Banco Popolare i Italien

Portföljen består av cirka 9 000 fordringar till ett nominellt värde om cirka 600 miljoner euro och har en förväntad inkassering om 53 miljoner euro över 120 månader.

Charly De Munter, Regional Director Mid Europe, Hoist Finance, beskriver förvärvet som ytterligare en milstolpe i Hoist Finance strategiska expansion inom segmentet förfallna fordringar och utan säkerhet, från små- och medelstora företag (”SMEs”)

”Vi är glada över att ytterligare stärka partnerskapet med en av de största italienska bankerna. Som en del av vår strategi till att vara en ledande skuldhanteringspartnertill stora internationella banker fortsätter vi att stärka kompetensen och kapaciteten utanför konsumentsegmentet. Sedan förvärvet av SME portföljen i Italien förra året har vi utökat vår kunskap väsentligt kring dessa typer av tillgångar”, säger Charly De Munter

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Jonson, Group Head of IR

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker och finansiella institutioner. Vi erbjuder ett brett spektrum av flexibla och skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna icke säkerställda konsumentfordringar. Verksamheten bedrivs från 11 call centers över Europa samt med hjälp av lokala servicepartners. Värdet på låneportföljerna uppgick per den 31 december 2015 till 11,3 miljarder kronor. Moderbolaget Hoist Finance AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Mid-Cap lista och dess dotterbolag Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat kreditmarknadsföretag under Finansinspektionens tillsyn. I Sverige erbjuder vi inlåning via HoistSpar, som har cirka 85 000  konton.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar