Deutsche Bank tecknar optioner - klart med fler institutionella ägare

Deutsche Bank tecknar optioner - klart med fler institutionella ägare Sex småbolagsfonder blir nya ägare i Hoist Deutsche Bank AG har genom att utnyttja sin option, utgiven den 18 februari 2000, idag tecknat sig för 459.000 B-aktier i Hoist. Samtidigt säljer den tyska bankgruppen ett lika stort antal aktier. Optionerna, vars teckningstid går ut den 31 december 2001, har en lösenkurs om 38,90 kronor. Det egna kapitalet i Hoist ökar därmed med 17.855.100 kronor. Genom affären får Hoist in fler institutionella ägare, i form av sex småbolagsfonder som köper majoriteten av den aktuella aktieposten. - Det är mycket positivt att bolaget får in dessa nya aktieägare. Vi märker av ett tilltagande intresse från institutionella placerare. Bolagets ökande storlek och placeringen på Attract 40 bidrar till det intresset, säger Peter Buttenschön, VD och koncernchef. Dessutom köper två styrelseledamöter, Björn Edgren och Christoffer Saidac, 10.000 B-aktier var. Ytterligare information lämnas av: Peter Buttenschön, VD och koncernchef, tfn 08-555 177 90. Fakta: * Hoist Internationals verksamhet i Sverige startade 1994. Sedan 1998 är företaget verksamt i Tyskland där man är marknadsledande. Under 2001 har Hoist även etablerat sig i Frankrike * För det tredje kvartalet 2001 presenterades ett mycket starkt resultat: 18,9 Mkr (6,3 Mkr motsvarande period 2000). * Största ägare är bankkoncernen Deutsche Bank. Hoist förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter. Hoist har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer. Hoist uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. Hoist är verksamt i Tyskland, Frankrike och Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00060/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00060/bit0001.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar