Hoist i miljardaffär med Deutsche Bank

Hoist i miljardaffär med Deutsche Bank Förvärvar portfölj med en kapitalfordran på 1,3 miljarder kronor och fortsätter expansionen på den tyska marknaden Hoist har förvärvat 13.000 förfallna konsumentkrediter av Deutsche Bank 24. Portföljens totala kapitalfordran är 1,3 miljarder kronor och portföljen har vid övertagandet inga kassaflöden. Avtalet är viktigt för Hoists fortsatta expansion i Europa. Det är ett stort genombrott att få Europas största bank som kund. Affären med Deutsche Bank 24 är självklart en viktig referens för vårt arbete på den europeiska marknaden, säger Peter Buttenschön, VD och koncernchef. Hoist är i dag marknadsledande i Tyskland och affären med Deutsche Bank 24 är ett kvitto på att Hoist är på rätt väg för att nå sitt mål; att vara den naturliga outsourcing partnern till de europeiska bank- och finansbolagen. Vi eftersträvar en långsiktig relation med Deutsche Bank där förhoppningen är framtida leveranser av krediter, säger Peter Buttenschön. Under senhösten har Hoist också slutit avtal om att förvärva 4.700 förfallna konsumentkrediter från en annan bank i Tyskland. Tillsammans med det förvärvet utgör affären med Deutsche Bank en bas för expansion av Hoists tyska verksamhet där i dag 165 personer arbetar. - På den tyska marknaden har utbudet av kreditportföljer exploderat och fler förvärv är att vänta den närmaste tiden, konstaterar Peter Buttenschön. Vi har som resultat av våra senaste marknadsföringsframgångar och det ökade utbudet av kreditportföljer tidigarelagt ett antal viktiga investeringar i verksamheten. Ytterligare information lämnas av: Peter Buttenschön, VD och koncernchef, tfn 08-555 177 90. Fakta: · Hoist Internationals verksamhet i Sverige startade 1994. Sedan 1998 är företaget verksamt i Tyskland där man är marknadsledande. Under 2001 har Hoist även etablerat sig i Frankrike · För det tredje kvartalet 2001 presenterades ett mycket starkt resultat: 18,9 Mkr (6,3 Mkr motsvarande period 2000). · Största ägare är bankkoncernen Deutsche Bank. Hoist förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter. Hoist har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer. Hoist uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. Hoist är verksamt i Tyskland, Frankrike och Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01230/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01230/bit0002.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar