Hoist Kredit AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2016

Idag har Hoist Kredit AB (publ):s årsredovisning för 2016 publicerats på webbsidan – www.hoistfinance.com.

Hoist Finance AB (publ):s årsredovisning för 2016 kommer att publiceras på hemsidan den 22 mars 2017.


För vidare information vänligen kontakta:

Michel Jonson, Group Head of IR

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Denna information är sådan information som Hoist Kredit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2017 kl. 16:15.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker och finansiella institutioner. Vi erbjuder ett brett spektrum av flexibla och skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna icke säkerställda konsumentfordringar. Verksamheten bedrivs från 11 call centers över Europa samt med hjälp av lokala servicepartners. Värdet på låneportföljerna uppgick per den 31 december 2016  till 12,7 miljarder kronor. Moderbolaget Hoist Finance AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Mid-Cap lista och dess dotterbolag Hoist Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat kreditmarknadsföretag under Finansinspektionens tillsyn. I Sverige erbjuder vi inlåning via HoistSpar, som har cirka 85 000 konton.

Prenumerera

Dokument & länkar