50-talet medarbetare i Workington och 20 i Iggesund har varslats om uppsägning

50-talet medarbetare i Workington och 20 i Iggesund har varslats om uppsägning Iggesund Paperboard har varslat ett 50-tal medarbetare, huvudsakligen tjänstemän, om uppsägning vid kartongbruket i Workington, Storbritannien. Bakgrunden till varslet är brukets otillfredsställande lönsamhet. Personalreduktionen är en del i ett åtgärdsprogram, som syftar till sänkta kostnader. Därutöver ingår i programmet åtgärder för ökad effektivitet och högre produktion. Holmens VD och koncernchef Göran Lundin: - Koncernen har så här långt inte kunnat dra full nytta av gjorda investeringar i bruket. Syftet med personalneddragningen är att åstadkomma en nödvändig kostnadsreduktion, men vi måste också fokusera på övriga delar av åtgärdsprogrammet. Workington sysselsätter f n cirka 525 personer. Vidare har det av Holmen helägda dotterbolaget Skärnäs Terminal AB i Iggesund varslat 20 personer, varav 14 kollektivanställda och sex tjänstemän, om uppsägning. Främsta orsak är minskad vedimport till terminalen. Skärnäs Terminal AB sysselsätter f n ett 70-tal personer. För ytterligare information, kontakta gärna Holmens VD och koncernchef Göran Lundin, tel. 08/666 21 00, och Björn Kvick, VD för Iggesund Paperboard, tel. 0650/280 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00200/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00200/bit0001.pdf

Om oss

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, papper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. 2016 uppgick Holmens omsättning till 15,5 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information, besök oss på holmen.com

Prenumerera

Dokument & länkar