Årsredovisning 2011 med hållbarhetsredovisning

 

Holmens årsredovisning 2011 med hållbarhetsredovisning finns från och med idag på www.holmen.com.

Tryckt svensk version av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare den 7 mars och engelsk version den 21mars. Redovisningen kan även beställas på www.holmen.com eller på

tel. 08-666 21 00.

___________________________________________________
I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 7 mars 2012 kl11.00.

 

 

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar