Årsredovisning 2011 med hållbarhetsredovisning

 

Holmens årsredovisning 2011 med hållbarhetsredovisning finns från och med idag på www.holmen.com.

Tryckt svensk version av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare den 7 mars och engelsk version den 21mars. Redovisningen kan även beställas på www.holmen.com eller på

tel. 08-666 21 00.

___________________________________________________
I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 7 mars 2012 kl11.00.

 

 

Om oss

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, papper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. 2016 uppgick Holmens omsättning till 15,5 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information, besök oss på holmen.com

Prenumerera

Dokument & länkar