Bolagsstämmoval

Styrelse i Holmen AB Aktieägare som tillsammans representerar cirka 70 procent av rösterna i Holmen AB har anmält att de vid den ordinarie bolagsstämman onsdagen den 12 april 2000 vid val av styrelse kommer att föreslå omval av följande ordinarie ledamöter: Fredrik Lundberg, Carl Kempe, Hans Larsson, Arne Mårtensson, Bengt Pettersson, Per Welin och Christer Zetterberg. Nyval föreslås av Per Ericson, verkställande direktör och koncernchef i Holmen sedan den 15 februari 2000. Kallelse till stämman publiceras måndagen den 13 mars. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00610/bit0002.pdf

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar