Datum för finansiella rapporter och årsstämma 2013

 

Holmens ekonomiska rapportering 2013 sker enligt följande:

7 februari      Bokslutsrapport för 2012

24 april          Delårsrapport, januari – mars

14 augusti      Delårsrapport, januari – juni

24 oktober     Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 10 april.

Årsredovisning för 2012 utkommer i mitten av mars och distribueras till aktieägarna via post.

______________________

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndagen den 2 april 2012 kl. 17.00.

 

 

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar