Datum för finansiella rapporter och årsstämma 2014

Holmens ekonomiska rapportering 2014 sker enligt följande:

13 februari    Bokslutsrapport för 2013

7 maj             Delårsrapport, januari – mars

13 augusti      Delårsrapport, januari – juni

23 oktober     Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 8 april.

Årsredovisning för 2013 offentliggörs i mitten av mars och distribueras till aktieägarna via post.

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 11 april 2013 kl. 10.15.

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar