Holmen ändrar investeringsbeslut för Iggesunds Sågverk

Ändrar investeringsbeslut för Iggesunds Sågverk Holmens styrelse beslutade på onsdagen att ändra beslutet från december 2000 om att nu investera 175 Mkr i en efterbearbetningsanläggning vid sågverket i Iggesund. Det nya beslutet innebär att verksamheten drivs vidare i nuvarande form samtidigt som möjliga kostnadsbesparingar och effektiviseringar skall tas till vara. Beslutet fattades med hänvisning till affärsområdet Iggesund Timbers otillfredsställande lönsamhet under senare år samt den genuina osäkerhet som präglar den svenska trävaruindustrin. Holmen kommer nu att göra en fördjupad utredning avseende bl a kostnadsläge samt marknads- och teknikfrågor. Därefter kommer beslut att fattas om den fortsatta utvecklingen. Avsikten är att färdigställa sågverket. För ytterligare upplysningar kontakta gärna Göran Lundin, Holmens VD och koncernchef. Tel. 08/666 21 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT01150/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT01150/bit0002.pdf

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar