Holmen ändrar investeringsbeslut för Iggesunds Sågverk

Ändrar investeringsbeslut för Iggesunds Sågverk Holmens styrelse beslutade på onsdagen att ändra beslutet från december 2000 om att nu investera 175 Mkr i en efterbearbetningsanläggning vid sågverket i Iggesund. Det nya beslutet innebär att verksamheten drivs vidare i nuvarande form samtidigt som möjliga kostnadsbesparingar och effektiviseringar skall tas till vara. Beslutet fattades med hänvisning till affärsområdet Iggesund Timbers otillfredsställande lönsamhet under senare år samt den genuina osäkerhet som präglar den svenska trävaruindustrin. Holmen kommer nu att göra en fördjupad utredning avseende bl a kostnadsläge samt marknads- och teknikfrågor. Därefter kommer beslut att fattas om den fortsatta utvecklingen. Avsikten är att färdigställa sågverket. För ytterligare upplysningar kontakta gärna Göran Lundin, Holmens VD och koncernchef. Tel. 08/666 21 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT01150/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT01150/bit0002.pdf

Om oss

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, papper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. 2016 uppgick Holmens omsättning till 15,5 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information, besök oss på holmen.com

Prenumerera

Dokument & länkar