Holmen bygger nytt sågverk i Norrköping

Holmens styrelse beslöt på fredagen att investera cirka 1,1 miljard kronor i ett nytt sågverk i anslutning till Bravikens pappersbruk i Norrköping. Sågverket får fullt utbyggt en årlig kapacitet om 750 000 kubikmeter trävaror av gran. Driftstart planeras ske hösten 2009.

Investeringen avser ett sågverk med högsta produktivitet och kostnadseffektivitet. Tillverkningen kommer att utgöras av konstruktionsvirke avsett för huvudmarknaderna Skandinavien och Storbritannien. Avsättning ska ske även i övriga Europa, Japan och USA.

Vid fullt utbyggd kapacitet beräknas bemanningen vid sågverket uppgå till cirka 140 personer.

Holmens VD och koncernchef Magnus Hall konstaterar att Holmen med det nya sågverket i Norrköping blir en kraftfull leverantör även av konstruktionsvirke. Holmen Timbers sågverk i Iggesund – med en årlig produktion om 300 000 kubikmeter furuträvaror – koncentrerar sin bearbetning av marknaden mot främst snickeriindustrin.

- Som stor skogsägare och aktör på den europeiska marknaden för papper och kartong är det naturligt att vi också ökar vårt engagemang på trävarumarknaden, säger Magnus Hall.

- Kombinationen av det befintliga tryckpappersbruket och sågverket bedöms innebära betydande samordningsfördelar vad gäller anskaffning av virke och gemensam infrastruktur vid industriplatsen. Den ger också möjligheter till effektiva energilösningar. Koncernen kommer att få tillgång till stora volymer biobränsle från sågverket och skogsbränslen i samband med slutavverkningar som på sikt kan utnyttjas inom ramen för kombinatet.


För ytterligare information, kontakta gärna
Magnus Hall, VD och koncernchef. Tel. 08/666 21 00.
Håkan Lindh, VD Holmen Timber. Tel. 0650/280 97.


I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 9 a kap. 3 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredagen den 26 oktober 2007 kl. 12.36.

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar